ในปีนี้ DEXs มีปริมาณการซื้อขายโดยรวมมากกว่า $1 Trillion !!

Decentralized Exchanges หรือ DEXs รายงานปริมาณการซื้อขายที่มากกว่า $1T ในปีนี้ ตามรายงานจาก The Block Research

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 858% เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายบน DEXs ในปี 2020 โดยอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม ปีที่แล้ว DEXs รองรับปริมาณการซื้ออยู่ที่ $115B ในขณะนั้น

โดยรวมแล้ว ปริมาณการซื้อขาย DEX รายเดือนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ $162.8B การเติบโตแบบเทียบเดือนต่อเดือนที่สำคัญที่สุดคือในเดือนมกราคม โดยเพิ่มขึ้น 137.3% ตามรายงานแนวโน้มปี 2022 ตามข้อมูลรายงานจาก The Block Research

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top