ปริมาณการซื้อขายสำหรับตัวเลือก BTC และ ETH options เพิ่มขึ้น 443% ในปี 2021

ปริมาณการซื้อขายรวมของ BTC และ ETH options เพิ่มขึ้น 443% ในปี 2021 ตามรายงานของ The Block Research

ปริมาณการซื้อขายรวมของ BTC และ ETH options มากกว่า $387B ในปี 2021 ตามข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม ปีที่แล้ว BTC และ ETH options มีปริมาณการซื้อขายรวมกันอยู่ที่ $71B 

Deribit เป็นผู้นำตลาดสำหรับทั้งตลาดซื้อขาย BTC และ ETH options โดยมีส่วนแบ่งมหาศาลกว่า 90% ณ วันที่ 27 ธันวาคม

นอกเหนือจากตัวเลือก BTC และ ETH options แล้ว futures ยังมีปริมาณการซื้อขายที่มากในปี 2021 โดยปริมาณการซื้อขายรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า $32 trillion ในปี 2021 เทียบกับ $7 trillion ในปี 2020 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตมากขึ้นถึง 338%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top