Opera และ Solana ประกาศจับมือเพื่อสนับสนุน dApps และ Wallet บนตัว Browser

ในบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม Opera ได้ประกาศความร่วมมือกับ Solana Labs เพื่อทำให้สามารถเรียกใช้ Solana Wallet พร้อมกับ dApps ทั้งหมดบน browser ได้ และคาดว่าจะพร้อมใช้งานภายใน Q1 ปี 2022 นี้

ข่าวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยทำให้ตลาดตื่นเต้นมากนัก หุ้นของ Opera ปิดการซื้อขายในวันศุกร์ที่ $7.24 ลดลง -4.36% แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก $6.96 จากเมื่อต้นในสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม

Price of Opera Stocks. Image: Tradingview

ในส่วนของแนวโน้มราคาของ Solana ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวดังกล่าว และยังคงร่วงลงเรื่อยๆ โดยในขณะนี้อยู่ที่ $169.21 ซึ่งยังคงต่ำกว่า ATH เกือบ 35% และร่วงลงประมาณ 14% ภายในสัปดาห์นี้

Price of Solana. Image: Tradingview

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top