Jack Dorsey : Square กำลังวางแผนที่จะสร้าง Bitcoin DEX

Jack Dorsey เปิดเผยแผนเพิ่มผู้ใช้ Bitcoin ให้มากขึ้นผ่าน Bitcoin decentralized exchange ใหม่ “ TBD ” กำลังจะมา! 

แผนก TBD ใหม่ของ Square กำลังทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่เน้น Bitcoin

DEX ที่วางแผนไว้จะเป็นโอเพ่นซอร์สและไม่มีการอนุญาต แต่อนุญาตให้ผู้ใช้เติมเงินในกระเป๋าเงินโดยใช้สกุลเงิน fiat

CASH APP ของ Square เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้ในการซื้อขาย Bitcoin แต่ความรักในการเป็นผู้นำ crypto ของคุณ Jack Dorsey นั้น ทำให้ทางบริษัทวางแผนที่จะเดินหน้าเพิ่มในวงการ โดยเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการประกาศเปิดแผนกใหม่ที่เน้นเรื่อง Bitcoin โดยเฉพาะชื่อ TBD ขึ้นโดยบอกว่าจะเป็น DEX ที่เกิดขึ้นใหม่

decentralized exchange (DEX) ตาม blockchain อื่นๆ เป็นที่ยอมรับกันดี เช่น Uniswap, SushiSwap และ PancakeSwap ส่วน TBD นั้นตั้งเป้าไว้เพื่อจะเปิด DEX ที่เน้นเรื่อง Bitcoin เป็นหลักโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเงินสกุล fiat หลากหลายแบบมาเปลี่ยนเป็น Bitcoin ได้

วิสัยทัศน์ของ Square เกี่ยวกับ Bitcoin DEX จะสร้างความแตกต่างจากเจ้าอื่น ตามที่คุณ Dorsey ได้ทวีตไว้ดังนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top