นักลงทุน Facebook รุ่นแรก Andreessen Horowitz ดึงตัววิศวกรจาก Novi Crypto Wallet

ทีม crypto ของ Andreessen Horowitz ได้ว่าจ้างวิศวกรจาก Novi ของ Facebook

Andreessen Horowitz มีกองทุน $2.2B เพื่อใช้ในการลงทุน ได้แต่งตั้งวิศวกร Novi wallet 2 คน Riyaz Faizullabhoy และ Nassim Eddequiouaq เป็น  Chief Technology Officer (CTO) และ Chief Information Security Officer (CISO) ของ a16z Crypto บริษัทร่วมทุน Andreessen Horowitz สมาชิกผู้ก่อตั้งองค์กรที่อยู่เบื้องหลัง Diem cryptocurrency ของ Facebook 

หัวหน้าวิศวกร 2 คนสำหรับ Novi ของ Facebook ซึ่งจะใช้เพื่อเก็บเหรียญ stablecoin แบบ USD ที่ออกโดย Diem Association ที่ Facebook กำลังย้ายไปดำรงตำแหน่งระดับสูงที่ a16z Crypto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top