ชุมชน Terra ร่วมโหวตเพื่อเบิร์น UST ที่เหลืออยู่ใน Community Pool

การพัฒนาที่อยู่รายรอบระบบนิเวศของ Terra ยังคงดำเนินต่อไป หลังจากโหวตแผนฟื้นฟูที่จะทำการ fork เพื่อเปิดเชนใหม่โดยจะไม่มีการใช้เหรียญอัลกอลิทึม (UST Stablecoin) ในรอบนี้ ซึ่งชาวชุมชนได้ยอมรับข้อเสนอแล้ว

ก่อนหน้านี้ CEO คุณ Do Kwon ได้อธิบายว่า “หนทางเดียวที่จะไปต่อได้คือการลด supply ของ UST ก่อนที่จะสามารถทำการ peg กับ USD ใหม่ได้” และด้วยเหตุนี้ จึงมีการยื่นข้อเสนอเมื่อ 8 วันก่อนเพื่อทำการเบิร์น UST ที่เหลืออยู่ใน community pool

ด้วยคะแนนเสียงถึง 99.39% จากคะแนนเสียง 153,644,852 เสียง ข้อเสนอนี้จึงได้รับการยอมรับในวันที่ 26 พฤษภาคม

ข้อมูลจาก LINK

ภาพจา LINK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top