Visa เข้าซื้อกิจการของ CurrencyCloud ของ Ripple ด้วยราคา $925M

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ประกาศว่า Visa ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ CurrencyCloud ในราคา 700 ล้านปอนด์อังกฤษ หรือประมาณ $925M โดยที่ CurrencyCloud นั้นได้มีการร่วมมือกับทาง Ripple มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020

CurrencyCloud นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธนาคารและบริษัทฟินเทคสามารถจัดหาโซลูชั่นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน

เป้าหมายที่เป็นส่วนสำคัญของการซื้อกิจการครั้งนี้อาจจะมาจาก การประมวลผลการชำระเงินข้ามพรมแดนบน RippleNet ก็เป็นไปได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top