Bitcoin Hashrate พุ่งขึ้นอีก 31% ในวันเดียว และขึ้นไปติด All Time High ใหม่!

ข้อมูลจาก BlockchainCom เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 11- 12 กุมภาพันธ์ Bitcoin hashrate พุ่งขึ้นถึง 31% เมื่อวานนี้ ไปอยู่ที่ 248TH/s ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในขณะนี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและความวุ่นวายทางเศรษฐกิจทั่วโลก เครือข่ายของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดต่างตั้งตารอที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยบอกเป็นนัยว่า ตัวเลขเงินเฟ้อนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ
ตามที่รายงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่ 7.5% ซึ่งเกินความคาดหมาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top