Crypto.com ได้รับการอนุมัติให้เปิดบริการใน UK

วันนี้ Crypto.com ประกาศการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ให้เปิดบริการ

ตามการยื่นของ FCA บริษัทได้รับการจดทะเบียนภายใต้ FORIS DAX UK LIMITED ด้วยการอนุมัติ บริษัทยังปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในท้องถิ่นด้วย

แม้จะรุกเข้าสู่สหราชอาณาจักร แต่บริษัทก็ยังต้องดำเนินการปลดพนักงานจำนวนมากท่ามกลางภาวะถดถอยครั้งล่าสุด ในเดือนมิถุนายน บริษัทประกาศลดพนักงาน 5% หรือประมาณ 260 คน โดยอ้างสภาวะตลาด

สหราชอาณาจักรหันมาใช้ crypto

ล่าสุด สหราชอาณาจักรมีความเชื่อมั่นใน crypto และการอนุมัติของ Crypto.com เป็นอีกวิธีหนึ่ง “รัฐบาล ที่กำลังผลักดันให้มีวาระที่จะทำให้สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับเทคโนโลยีและการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล” 

อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร Rishi Sunak ก็เคยกล่าวถึงความสนใจในการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี Stablecoins, crypto และ blockchain เพื่อพยายามนำ มาสู่ประเทศในภายภาคหน้า เช่นกัน

ข้อมูลจาก LINK

ภาพจาก LINK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top