Binance ยืนยันการปิดตัวในออนแทรีโอ แคนาดา

Binance การแลกเปลี่ยน Crypto ได้ยืนยันกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ว่าจะไม่เปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ในออนแทรีโอของแคนาดาอีกต่อไป โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าบางราย และยังทำการซื้อขายต่อไปได้หลังจากการ “กำหนดข้อจำกัด” แล้ว

การดำเนินการของ Binance ต่อ OSC แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ “บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย” ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในอนาคต

OSC กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวานนี้“การดำเนินการนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่บังคับใช้ตามกฎหมายโดย Binance ต่อ OSC โดยทาง OSC ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการบังคับใช้กับ Binance สำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ออนแทรีโอในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต” 

เหตุการณ์นี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานของหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาและ Binance ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้ว

ข้อพิพากระหว่าง Binance และ OSC

ในเดือนมิถุนายน 2021 Binance ได้ประกาศว่าจะถอนบริการจากออนแทรีโอ และแจ้งให้ผู้ใช้ปิดบัญชีที่ใช้งานอยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2021

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2021 Binance ได้แจ้งให้ผู้ใช้ในท้องถิ่นทราบว่าทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในแคนาดาต่อไป

ตามการดำเนินการของ Binance ต่อ OSC เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ได้ยืนยันกับหน่วยงานกำกับดูแลว่ามีข้อจำกัดในการซื้อขายสำหรับบัญชีในออนแทรีโอ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2021 บริษัทแนะนำผู้ใช้ในออนแทรีโอว่าการเข้าถึงการซื้อขายใหม่จะถูกจำกัด

Binance ยังกล่าวอีกว่าทีมบริการลูกค้า “ทวีตข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง” และแนะนำให้ผู้ใช้ในออนแทรีโอว่าพวกเขาสามารถซื้อขายได้หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2022 ตามปกติหากบัญชีของพวกเขาเปิดอยู่แล้ว”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top